Рехабилитация на железопътна линия


Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на Република България е с дължина 293 км. Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от изпълнението на поръчката са:Изградени модерни системи за сигнализация в гарите и между- гарията в участъка, включващи маршрутно-компютърни централизации, нови външни сигнализационни съоръжения и кабели, диспечерска централизация и ETCS;Изградени модерни системи за телекомуникации в гарите и междугарията, базирани на оптични кабели, включващи преносни мрежи, гарови и диспечерски устройства, телефонни централи и мрежа GSM-R;• Изградени системи за информация на пътниците;Изградени пунктове за контрол на подвижния състав;Изготвена екзекутивна документация;Постигане на изискванията за оперативна съвместимост с трансевропейската железопътна система на подсистема КУС в участъка.

Всичко за обществената поръчка

Рехабилитация на железопътна линия
Гласувайте за тази статия

placeholder