Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница


Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, както следва:
ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж:
ЕТАП II: Строителство
ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница
Гласувайте за тази статия

placeholder