Реконструкция на водопроводната мрежа


Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”,както следва:
1) Главни клонове от І до VІІІ, от които:
– Главен клон І и Главен клон ІІ с диаметър ф125;
– Глвани клонове от ІІІ до VІІІ с диаметър ф110.
2) Второстепенни клонове с диаметър ф90.

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на водопроводната мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder