Реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня”


Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за компетентност„Горна баня”-реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня”,с идентификатор 68134.4331.5474.1,упи-I,кв.1а,на ул.„Oбзор“№2 в кв.Горна баня,район„Овча купел”,гр.София-Iви етап, в две обособени позиции:
OП №1„Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за компетентност„Горна баня”-реконструкция и модернизация на комплекс„Горна баня”,упи-I,кв.1а,на ул.„Oбзор“№2 в кв.Горна баня,район„Овча купел”,гр.София-Iви етап.
ОП №2„Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обект „Изграждане и развитие на център за компетентност„Горна баня”-реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня“,упи-I,кв.1а,на ул.„Oбзор“№2 в кв.Горна баня,район„Овча купел”,гр.София-Iви етап.
Сградата е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност, с категория „местно значение“.

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня”
Гласувайте за тази статия

research symptoms