Ремонт на бул. „България“ в София


1.Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за Рехабилитация на бул. „България“ от бул.“Фритьоф Нансен“ до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска, по съществуващо положение. Ориентировъчната дължина на участъка е 7700 м с ширина на пътните платна по 11.25 м и тротоари с променлива ширина. В предмета на поръчката се включва и пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв.Младост. Кръстовището на бул. „България” с бул.“Фритьоф Нансен“, кръстовището на бул. „Даскал Стоян Попандреев” с бул. „Ал.С.Пушкин” и моста по бул. „Даскал Стоян Попандреев” над река Боянска не са включени в предмета на настоящата обществена поръчка.
Проектът да включва следните части: геодезия, пътна и отводняване, ВОД, ПБЗ, ПУСО, както и други части по необходимост.
Раб. инвестиционен проект .
2. СМР следва да се извършат в съответствие с изготвените проекти на 5 етапа

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на бул. „България“ в София
Гласувайте за тази статия