Ремонт на детски градини


Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите и прилежащите дворни места на ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив (ОП 1)
Обособена позиция № 2: Обновяване на ЦДГ „Перуника“ – гр. Пловдив (ОП 2)
Обособена позиция № 3: Обновяване на ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив (ОП 3)

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на детски градини
Гласувайте за тази статия

placeholder