Ремонт на градски паркове


Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтно – възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново, съгласно техническата спецификация, включващи най-общо 1 200 м2, включително:
– Изпълнение на аварийни строително – ремонтни дейности
– Изпълнение на строително-монтажни работи (земни работи, армировъчни работи,бетонови работи, заваръчни работи, настилки и т.н.), в това число:
– временно строителство;
– демонтажни работи;
– доставка на необходимите материали и оборудване;
– строително – монтажни работи;
– изработване на изпълнителна и екзекутивна документация;
– дейности по отстраняване на констатирани дефекти

Всичко за обществената поръчка

research symptoms