Ремонт на Народното събрание


В обхвата на предмета на поръчката са включени следните ремонтни работи – демонтаж на старата хидроизолация, воронки и барбакани и доставка и монтаж на нови, частично измазване на комини и фасадни стени с мазилка, частична подмяна на водосточни тръби и др. Строителството е свързано с дейности по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Извършването на оглед на местоизпълнението на СМР е по преценка на участника. Датата и часът на огледа се извършват от понеделник до петък между 9:00 ч. и 16:00 ч. до деня, предхождащ крайния срок за получаване на оферти, и след задължително предварително съгласуване с възложителя на тел. 02/939 24 59.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на Народното събрание
Гласувайте за тази статия

placeholder