Ремонт на път


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец-Изворово /Йерусалимово- /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово – гр.Об.(Харманли –Любимец)-Оряхово-Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка:
Основната цел на изпълняваните дейности е да се извърши рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец-Изворово /Йерусалимово- /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово – гр.Об.(Харманли –Любимец)-Оряхово-Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Любимец, с приблизителна дължина около 11565 метра.
Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка са, както следва:
? Извършване на земни работи;
? Асфалтови работи;
? Пътни работи;
? Ремонт на настилката и пътното тяло;
? Работа по големи съоръжения

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на път
Гласувайте за тази статия

placeholder