Ремонт на пътна мрежа


Поддържане, основен и текущ ремонт, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, изготвяне на инвестиционни проекти, авторски надзор и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра на територията на община Балчик“

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на пътна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder