Ремонт на приют за бездомни кучета


Обект: Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата за приют за безстопанствени кучета- Етапно I + II“, с. Могила.
Дейност 1- проектиране:
Проектът следва да бъде изготвен етапно:
Етап I – Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета.
Етап II – Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване до 150 броя кучета общо.
Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“
Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

всичко за обществената поръчка

Ремонт на приют за бездомни кучета
Гласувайте за тази статия

placeholder