Ремонт на рибарско пристанище


Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши строителството за обект: „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на рибарско пристанище
Гласувайте за тази статия

placeholder