Ремонт на тротоари


„Ремонт на асфалтови и тротоарни настилки на територията на община Благоевград по обособени позиции”
Обособена позиция № 1: „Ремонт на асфалтови настилки“;
Обособена позиция № 2: „Ремонт на тротоарни настилки“.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на тротоари
Гласувайте за тази статия

placeholder