Ремонт на учебен център


Предметът на настоящата обществена поръчка е извършването на довършителни ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северозападен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, при възникване на бедствена ситуация, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Обособена позиция № 1: Реконструкция и модернизация на учебен център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение гр. Враца, ул. „Полковник Кетхудов“ № 2.
Обособена позиция № 2: Реконструкция и модернизация на учебен център и учебно-тренировъчен комплекс (УТК) за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение гр.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на учебен център
Гласувайте за тази статия

placeholder