Ремонт на ул. “Николай Коперник“ в София


Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за обект „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул.“Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“, район „Слатина“
При разработването на проекта да се обособят отделни етапи, които да са разделени документално и да могат да се въвеждат в експлоатация по различно време, както следва:
1. Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“;
2. Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Шипченски проход “ до ул. „Гео Милев“;
3. Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от ул. „Гео Милев“ до ул. „Манастирска“ и на ул.“Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на ул. “Николай Коперник“ в София
Гласувайте за тази статия

placeholder