Ремонт на улична мрежа


Избор на изпълнител на СМР по проект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните“
Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1а от ЗОП.
Място на изпълнение на обществената поръчка – община Баните, област Смолян

Всичко за обществаната поръчка

Ремонт на улична мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder