Ремонт на улици и тунели в София


Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. „Пенчо Славейков“ от ул. „Цар Асен“ до бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“
Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“.
Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна“, райони „Илинден“ и „Красна поляна“.
Обособена позиция №4: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. Панчо Владигеров, район Връбница.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици и тунели в София
Гласувайте за тази статия

placeholder