Ремонт на водопровод


Избрания участник за Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като Изпълни строително-монтажни работи за „Реконструкция на водопровод Ф125 мм и Ф100 мм с ПЕ Ф125 и Ф140 мм по ул. „Цар Освободител“ и Ф125 мм с ПЕ Ф140 по ул. „Ген. Скобелев“ в гр.Бяла, обл. Русе“. Изпълнението условно е разделено на следните участъка: Уч-к Т.1-33 по ул. „Цар Освободител“ ще се изпълни от тръби ПЕВП Ф125 мм за 10 бара с обща дължина 350 м, като 23 м са подменени през 2012 г, за подмяна остават 327м.; Уч-к Т.33-88 по ул. „Цар Освободител“ ще се изпълни от тръби ПЕВП Ф140 мм за 10 бара, с обща дължина 594 м; Уч-к Т.88-137 по ул. „Цар Освободител“ ще се изпълни от тръби ПЕВП Ф140 мм за 10 бара, с обща дължина 504 м; Уч-к Т.2.1-2.13 по ул. „Генерал Скобелев“ ще се изпълни от тръби ПЕВП Ф140 мм за 10 бара, с обща дължина 143 м.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на водопровод
Гласувайте за тази статия

placeholder