Ремонт на водопроводна мрежа


Предмет на поръчката е Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на водопроводна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder