Ремонт на железопътна инфраструктура


Механизираното подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово от км. 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км. 238+700 (НС № 1 гара Змейово) с обща дължина 12 321м. включва:
– Етап І–изготвяне на работен проект;
– Етап ІІ–изпълнение на СМР;
– Авторски надзор на обекта;
– Предаване на Възложителя пълен комплект с документи за обекта с оглед приемането му и въвеждането му в експлоатация след приключване на СМР и преди съставяне на Протокол Приложение № 6 за установяване на годността за ползване на обекта (част, етап от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на железопътна инфраструктура
Гласувайте за тази статия

placeholder