Ремонт на жп гари


„Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене, по три обособени позиции“, включва:
1.Обособена позиция 1„Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“.
2.Обособена позиция 2 „Реконструкция на гаров комплекс Искър,в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“.
3.Обособена позиция 3„Реконструкция на гаров комплекс Казичене,в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на жп гари
Гласувайте за тази статия

placeholder