Ромбулекс ООД


„РОМБУЛЕКС“ ООД е смесена германо-българска фирма от групата на ROMEX AG, Германия. Фирмата е основана през 1991 година. Фирмата е оборудвана с машини и техника, доставени от ROMEX AG.

Фирмата предлага най-доброто в областта на саморазливните промишлени подови и стенни покрития.

Адрес: София, ул. "Владайска" 38
Телефон: +359 2 852 47 89 +359 2 483 25 43
e-mail: info@rombulex.com
research symptoms