РУУККИ БЪЛГАРИЯ ЕООД


Сандвич панели, стоманени рамкови конструкции, фасадна облицовка, високопрофилна ламарина, горещо валцови стомани.

РУУККИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: София, ул. Евлия Челеби, 22
Телефон: +359 2 969 3045
e-mail: Име.Фамилия@ruukki.com