РУУККИ БЪЛГАРИЯ ЕООД


Сандвич панели, стоманени рамкови конструкции, фасадна облицовка, високопрофилна ламарина, горещо валцови стомани.

РУУККИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: София, ул. Евлия Челеби, 22
Телефон: +359 29 69 3046 Мобилен: +359 88 55 82631
e-mail: valentin.valov@ruukki.com