Саниране на блокове


Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции” Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда. 2. Упражняване на авторски надзор. 3. Изпълнение на СМР .

Всичко за обществената поръчка

Саниране на блокове
Гласувайте за тази статия

placeholder