Саниране на блокове в София


Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възрзаждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107,
2. Обособена позиция 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107 (по обособена позоция 1)
3. Обособена позиция 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107 (по обособена позоция 1)

Всичко за обществената поръчка

Саниране на блокове в София
Гласувайте за тази статия