Саниране на сгради


Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции

Всичко за обществената поръчка

Саниране на сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder