Саниране на жилищни сгради


Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.

Всичко за обществената поръчка

Саниране на жилищни сгради
Гласувайте за тази статия