SCHIEDEL– пожаробезопасни и енергоефективни коминни системи


Легендите гласят, че да те докосне коминочистач, носи щастие. Обаче да ти влезе коминочистач в къщата, е задължително преди всяка зима, ако използвате обикновен зидан комин.

Коминът е основен компонент на всяка отоплителните системи, който трябва да осигурява високи нива на енергийна ефективност и пожаробезопаснот. Подложен е на много тежки натоварвания, вследствие предназначението си, което изискава да бъде стабилени сигурен при високи температури, както и да спира разпространението на огъня от един етаж на друг, в случай на пожар. Ето защо коминните системи Schie­del се изпитват при температура 1200оC и отговарят на всички европейски и световни изисквания за пожаробезопасност: STAS 6793-86; P 118-99; EN 13063.

Важно е да се прави разлика между въздуховод и коминни системи.

Въздуховодите, които масово се използват в строителството, не са пожаробезопасни, в следствие на което възникват редица пожари. Топичен пример за това е училището в гр. Карноват, което се запали тази пролет.

Коминните системи Schiedel осигуряват безопасност, комфорт и независимост на своите клиенти и дават възможност за пожаробезопасно и енергийно-ефективно строителство и отопление.

30 години гаранция – Качеството дава повече!

 

SCHIEDEL– пожаробезопасни и енергоефективни коминни системи
Гласувайте за тази статия

placeholder