СИНХРОН-С участва в изложба за борба с пожари


 

СИНХРОН-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“, която се проведе на 6 и 7 април в Академията на МВР. Изложбата беше част от осмата научна конференция „Гражданска безопасност 2017“, организирана от факултет „ПБЗН“ към Академията на МВР.

Конференцията впечатли с изключително богатата си програма. Лекциите бяха представени в три паралелно провеждащи се сесии: „Oперативна и техническа дейност на службите за ПБЗН”, Защита от пожари и аварии“ и „Обучение и общи проблеми на ПБЗН“. Сред лекторите бяха преподаватели от Академията на МВР и водещи университети в София – Минно-геоложки университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Технически университет, Университет за архитектура, строителство и геодезия, и др.

СИНХРОН-С представи своята дейност в областта на противопожарната защита и по-специално проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, както и изготвяне на цялостни проекти по част „Пожарна безопасност“. „За нас беше удоволствие да посрещнем гостите – представители на научните среди, ръководители и инспектори от службите по ПБЗН в столицата и страната, които проявиха интерес към дейността ни, и да обменим знания и идеи за бъдещо сътрудничество“.

СИНХРОН-С участва в изложба за борба с пожари
Гласувайте за тази статия