СМР и изграждане на ВиК мрежа


„Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“
Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Заряница“, от ОТ 24 до ОТ 41, гр. Берковица.”
Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Здравец“ в град Берковица” с дължина 330 м.”
Обособена позиция № 3: „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа – поетапно строителство: първи етап ул.“Бук“ /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на гр. Берковица.”

Всичко за обществената поръчка

СМР и изграждане на ВиК мрежа
Гласувайте за тази статия