СМР на кръгово кръстовище


Съществуващо положение:
Кръстовището на Път I-5 “Димитровград-Хасково“ с Път HKV1002 /I-5/ Димитровград – Черногорово – Воден – Граница общинска (Димитровград – Хасково) – Узунджово (III-8007), при км 285+809 към момента представлява триклонно пътно кръстовище от II-ри тип с лента за ляво завиване по главното направление – Път I-5. В разглеждания участък, Път I-5 e с магистрален габарит със средна разделителна ивица като в района на пътното кръстовище с Път HKV1002, тя е прекъсната. Ширината на лентите за движение в посока е 2×3.75м, водещи ивици 2×0.75м и аварийна лента 2.50м. Разделителната ивица от страната на Димитровград е 4.00м, от стана на Хасково – 4.50м.
Път HKV1002 в обсега на кръстовището представлява двулентов път с ширина на лентите за движение 2х4.00м и ленти за дясно завиващи (от и към Път HKV1002) с ширина на лентата от 5.50м.

Всичко за обществената поръчка

СМР на кръгово кръстовище
Гласувайте за тази статия