СМР на многофамилни жилищни сгради


IV: Поръчка

IV.1)Наименование

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, разделена на пет обособени позиции

IV.2)Обект на поръчката

Строителство

ІV.3)Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция №1: МЖС с адрес: бул. „Русе” №10, гр. Плевен, РЗП – 5 290,80 кв.м. Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност: В1 – Подмяна на съществуваща стара дограма – около 89,58 m2; В2 – Топлинно изолиране на външни стени – общо 3 493,4 m2 остъкляванеограждащи отопляеми обеми и 275,0 m2 сутеренни стени; В3 – Топлинно изолиране на покрив – 421,4 m2 в междинната въздушна празнина и 13,1 m2 топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 12 сm и с коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK при покрив тип 2 – над асансьорна и стълбищна клетки; В4 – Топлинно изолиране на под – около 134,8 m2; С1 – Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части. (всички количества са приблизителни). Обособена позиция №2: МЖС с адрес: ул. „Генерал Владимир Вазов” №10, гр. Плевен, РЗП – 4 419,41 кв.м., Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност: В1 – Топлоизолиране на външни стени; В2 – Подмяна на дограма и остъкляване; В3 – Топлоизолация на покрив; В4 – Топлоизолиране на под; С1 – Подмяна на осветителни тела в общите части.; Обособена позиция №3: МЖС с адрес: ж.к. „Дружба”, бл.133Б, гр. Плевен,РЗП – 5 441,56 кв.м. Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност: Мярка за енергоспестяване В1: Топлинно изолиране на фасадни стени – около 2 800 м2; Мярка за енергоспестяване В2: Топлинно изолиране на покриви – около 895 м2; Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на подове – около 791 м2; Мярка за енергоспестяване В4: Подмяна на стар вид и формат фасадна дограма- дървена и метална, както и на компрометирана съвременен тип – около 680 м2 и Мярка за енергоспестяване В.5: Подмяна на лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) с нови, енергоспестяващи. Съпътстващи дейности, допустими по програмата. (всички количества са приблизителни) Обособена позиция №4: МЖС с адрес: ж.к. „Дружба”, бл.411А от вход Е до вход К, гр. Плевен, РЗП –8 632,00 кв.м. Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност: Топлинно изолиране на външните стени с топлоизолация EPS- с дебелина 100 mm, X < 0,037 W/mK, р <25 kg/m3; подмяна на дървената и метална дограма PVC такава — двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло и U < 1,4 W/m2K в общите части и отделните имоти; Подмяна на металните входни врати с А1 – двоен стъклопакет, с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m2K ; Топлинно изолиране на покрива с топлоизолация от минерална вата, твърда- с дебелина 100 mm, Х< 0,037 W/mK, р <140 kg/m3; Топлинно изолиране на подовете на затворените тераси на кота ±0,00 с топлоизолация EPS- с дебелина 100 mm, X < 0,037 W/mK, р <25 kg/m3; Ремонт на електроинсталацията в общите части /стълбищните клетки/ и въвеждане на енергоспестяващо осветление. Обособена позиция №5: МЖС с адрес:, ж.к. Дружба, бл.313, гр. Плевен, РЗП – 15 715,00 кв.м. Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност: В1 Топлинно изолиране на външни стени – около 8273,00 м2; В2: Подмяна на дограма – около 930,00 м2; В3: Топлоизолация покрив – около 2 308 м2; В4: Топлоизолация на под,граничещ с външен въздух – около 94 м2; Мерки за осветление в общите части и съпътстващи дейности, допустими по програмата. (всички количества са приблизителни).

Всичко за обществената поръчка тук

СМР на многофамилни жилищни сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder