СМР на праисторически монументи


Предмет на възлагане на настоящата поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ“. Предметът на обществената поръчка включва извършването на строителство в три обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика“ Обособена позиция 2 с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Базиликата „Св. София“ Обособена позиция 3 с предмет: „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк „Западна порта на Сердика“

Описание:
Недвижими паметници на културата
Строителни и монтажни работи на праисторически монументи
Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Всичко за обществената поръчка ТУК. 

СМР на праисторически монументи
Гласувайте за тази статия

placeholder