СМР на сграда на университет


Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „Технически проект“ за извършване на строително-монтажни работи във фоайето на Втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (три и пет проводна) ел. инсталация, полагане на кабели за системата за управление и наблюдение на трафични параметри, подови настилки, стенни замазки и боядисване. Включва и проектиране, строителство и изграждане на метална рамка тип «пасарелка» с горещо поцинковано покритие върху бетонни основи за поставяне на сензорни елементи и системи за измерване на трафични параметри на територията на общински път, над 6 платна на булевард „Санкт Петербург“, пред Втори корпус на ТУ-София, Филиал Пловдив. Включително и упражняване на авторски надзор. Целта на обществената поръчка е изграждане на портална рамка над бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив.

Всичко за обществената поръчка

СМР на сграда на университет
Гласувайте за тази статия

placeholder