СМР на сграда на Военна академия „Г. С. Раковски”


Дейностите свързани с предмета на поръчката е извършване на строително-монтажни работи (СМР), които ще се изпълняват на строителния обект определени въз основа на одобрен от Възложителя инвестиционен проект и Техническа спецификация на видовете работи и включват следните основни дейности:
1. Демонтажни работи на дървена дограма.
2. Доставка и монтаж на прозорци от петкамерен pvc профил.
3. Обръщане на страници отвътре с мазилка, включително шпакловка и ръбоохранители.
4. Ремонтни работи на офис помещение.

Всичко за обществената поръчка

СМР на сграда на Военна академия „Г. С. Раковски”
Гласувайте за тази статия

placeholder