Строителство на училище


Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две сгради и прилежащите им дворни места на СОУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, гр. Пловдив;
Обособена позиция №2 – Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37, гр. Пловдив.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на училище
Гласувайте за тази статия

placeholder