СМР на улици


Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и Реконструкция на улици и междублокови пространства в град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“.

Всичко за обществената поръчка

СМР на улици
Гласувайте за тази статия

placeholder