СМР на улици


Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции:
Обособена позиция №1: Разширение на локално платно на път II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, включително обособяване на кръгово „Изток“ О.Т. 111д – 111е – 111 – 111в – 111г – 111д, разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т. 111г до П.Т. 17, м. „в.з. Малинова долина – Бункера I етап“, район „Витоша“, Столична община“;
Обособена позиция №2: Изграждане на улица от О.Т. 306 до О.Т. 4А /улица изток-запад/, м. Малинова долина-Бункера, гр. София, р-н Витоша – СО и разширение на ул. „Рачо Петков – Казанджията“ с една допълнителна лента с ширина от 3.97 до 3.87 м, за да се получи обща ширина по регулация от 11.25м. Дължината на уширението е 65м. Предвижда се ново улично осветление“;
Обособена позиция №3: Реконструкция на ул. „Бяла река“ от о.т.1 /при ул. „Трилистник“/ до О.Т. 15 /при ул. „Витошки камбани“/, м. „Малинова долина“, р-н „Витоша“, СО“;

Всичко за обществената поръчка

research symptoms