СМР на улици


Обществената поръчка се провежда с цел сключване на Рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“. Срокът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, е 4 (четири) години след сключено Рамково споразумение.

Всичко за обществената поръчка

СМР на улици
Гласувайте за тази статия

placeholder