СМР по затвора гр. Бобов дол


Изпълнението на обществената поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и изпълнение на СМР в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка

СМР по затвора гр. Бобов дол
Гласувайте за тази статия