СМР по детски комплекс


Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера

Всичко за обществената поръчка

СМР по детски комплекс
Гласувайте за тази статия