СМР по енергийна ефективност


В предмета на обществената поръчка са вкл. следните основни видове дейности по отношение на сграда на Общинска и Областна администрация Перник, гр. Перник, находяща се в гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А: 1. Разработване на инвестиционен проект (фаза – Работен проект); 2. Изпълнение на СМР;
3. Упражняване на авторски надзор по време на СМР

Всичко за обществената поръчка

СМР по енергийна ефективност
Гласувайте за тази статия