СМР по енергийна ефективност


Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши необходимото строителство, за да се постигне основната цел на проекта, а именно повишаване на енергийната ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – град Поморие.

Всичко за обществената поръчка

СМР по енергийна ефективност
Гласувайте за тази статия

placeholder