СМР по енергийна ефективност


Инженеринг – обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Харманли, на адрес: бул.България“ № 20, блок 117, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.

Всичко за обществената поръчка

СМР по енергийна ефективност
Гласувайте за тази статия

placeholder