СМР по енергийна ефективност


Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции съгласно Техническа спецификация

Всичко за обществената поръчка

СМР по енергийна ефективност
Гласувайте за тази статия

research symptoms