СМР по енергийна ефективност в Тутракан


В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности: Изработване на работен проект,изпълнение на СМР и авторски надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация за всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради.

Всичко за обществената поръчка

СМР по енергийна ефективност в Тутракан
Гласувайте за тази статия