СМР по сгради на ЧЕЗ


Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с поддържане и ремонтиране на сгради и прилежащите им инсталации, наети или собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД на територията на гр. София и региони София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

Всичко за обществената поръчка

СМР по сгради на ЧЕЗ
Гласувайте за тази статия