СМР по станция за рециклиране


„Пълен инженеринг -проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“

Всичко за обществената поръчка

СМР по станция за рециклиране
Гласувайте за тази статия

placeholder