СМР по жилищни сгради


Изпълнение на СМР, осъществяване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район Триадица за 3 многофамилни жилищни сгради по общо девет обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради за да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Подробна информация за естеството и обема на дейностите е представена в раздел II. 2.4.) от обявлението.

Всичко за обществената поръчка

СМР по жилищни сгради
Гласувайте за тази статия