СОЛТИ ЕООД


Противопожарна и сигнално-охранителна техника, евакуационно осветление, спринклерни и дренчерни инсталации

СОЛТИ ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: гр. София пк. 1510, ж.к. Хаджи Димитър 2, бул. Владимир Вазов 21
Телефон: +359 (02) 942 9054, 52, 56, 60, 65, 67
e-mail: office@solti.bg